Image 01

Harjutamine

Klaverimäng on keeruline oskus, mis kujuneb pikkade aastate jooksul. Raskused on aga kergesti ületatavad igapäevaste väikeste pingutustega. Edasijõudmise kiirus klaverimängus sõltub lisaks muusikalisele andele ka harjutamise süstemaatilisusest ning kvaliteedist. Soovitatav on pühendada iga päev teatud aeg harjutamisele ning kujundada sellest harjumus, aja möödudes kujuneb harjumusest vajadus. Reegel võiks olla “parem iga päev ja vähem kui harva ja palju korraga”.

Sama oluline on see, mida harjutamiseks varutud ajaga teha. Harjutamine tähendab muusikalõigu kordamist. Kahjuks võib mõtlematult harjutades vigu ja valesid mänguvõtteid sisse harjutada – nendest ülesaamine võtab omakorda aega. Seetõttu on oluline jälgida õpetaja nõuandeid – mida harjutamisel kuulata ning jälgida. Lastel on selleks päevik, kuhu õpetaja harjutusnõuanded sisse märgib. Kuna harjutamine nõuab mõtlemist ja tähelepanu keskendamist harjutatavale, on soovitatav harjutada puhanult.

Ka harjutamise keskkond on tähtis. Harjutamine on töö, millest tuleb lugu pidada. See on lapse aeg pilli ning muusikaga, mida ei tohiks segada häirivad faktorid nagu televiisor või raadio. Seetõttu oleks hea, kui klaverit oleks võimalik harjutada eraldi toas vaikuses.

Harjutamine ei ole alati lihtne, tekib perioode, kus harjutamine võib muutuda vastumeelseks, kuna see on pingutus. Tänapäeva maailmas on lastel palju meelelahutusi, mis ei nõua pingutust ning mis lapsed tööde juurest ära meelitavad. See käib asja juurde – head perioodid vahelduvad halvematega. Raskeim ja väsitavaim periood on palade õppimise algfaas, kus tuleb selgeks teha noodipilt ning sisse harjutada uued liigutused. Sel perioodil on ka suurim oht vigu sisse õppida. Seetõttu ongi siis suurim roll tunnitööl koos õpetajaga. Õpilase ülesandeks kodus on tunnis õpitu kordamine. Paraku on just sel perioodil ka kõige tähtsam süstemaatilisus, kuna õpitu on alles lühimälus ning üle kordamata see kaob.

Kuid ka elus tuleb raskusi ületada ning inimese areng toimubki raskusi ületades. Suurim rõõm on näha sära ja sügavust laste silmades ning tunda eneseväärikustunnet nende südames, kui nad on raskused võitnud ning muusika ilu saladust tunnetanud.

Comments are closed.