Image 01

Vanematele

Lapse pillimänguoskuse kunsti arengut toetavad kolm “sammast” : lapse huvi ja anne, professionaalne õpetaja ning vanemate tugi. Vanemate tugi lapse pillimänguõpingutele on asendamatu. Mida see võiks tähendada? Esimese olulise asjana peaks laps tunnetama, et vanemad väärtustavad muusikat ja pillimängukunsti ning lapse tegevust selles vallas. Küsige lapselt, mida ta tunnis tegi ning õppis, mis mõtteid ja tundeid tekitavad palad, mida ta harjutama peab. See mitte üksnes ei tekita lapses turvatunnet, vaid arendab ka intellektuaalselt, kuna sunnib mõtlema ja arutlema oma tegevuse üle. Sellel on aga soodne mõju nii harjutamisele kui musitseerimisele. Paluge lapsel palasid ette mängida – muusikat õpitakse ju endale ja teistele rõõmu valmistamiseks. Avaldage oma tundeid ja mõtteid kuuldud muusika üle.

Vanematel on tähtis roll ka lapse tööharjumuste kujunemisel – pehmus ühelt, järjekindlus teiselt poolt. Harjutamine kui pelgalt sund suretab huvi pillimängu vastu. Vanemate huvi ja rõõm lapse mänguoskuse üle ning toetus klaveri harjutamisel tekkivate raskuste ületamisel aitavad säilitada ka lapse huvi ja motivatsiooni muusikategemise vastu.

Vanemad on teretulnud tundidesse õpetustegevust jälgima ning õpetajaga konsulteerima.

Comments are closed.